Grondwerken

VaCoMet - Grondwerken

Vacomet is actief in verschillende segmenten van de grondwerken.

- Bouwrijp maken van het terrein.
Het geschikt maken van bouwterreinen, met name het verwijderen van vaste constructies, het effenen van het terrein en het hiertoe noodzakelijke grondtransport, het uitbreken van funderingen of kelders, het opruimen van afval, aanleg van werkvloer met puingranulaten.

- Uitgraven bouwputten.
Het weggraven, opladen en afvoeren van de grond voortkomende uit de bouwputten, sleuven, funderingszolen,... .

- Ophogingen - aanvulling van terreinen.
Wij hebben alle middelen ter beschikking om terreinen op te hogen met puingranulaten, zand, grond, ...