Puingranulaten

VaCoMet - Recycling

VaCoMet staat ook in voor de verwerkening van bouw en sloopafval.

Op onze terreinen wordt het aangeleverd steen- en betonpuin selectief gerecycleerd tot COPRO-gekeurde puingranulaten. Dit afkomstig van zowel eigen afbraakwerken als aanlevering door derden.

Deze puingranulaten kunnen worden toegepast als onderfundering bij het oprichten van constructies, infrastructuurwerken en wegenbouw.

Alsook worden deze puingranulaten aangewend in onze betoncentrale.

Het aanleveren van bouwafval kan gemakkelijk gecombineerd worden met afhalingen aan de betoncentrale!

Stortmogelijkheden

- zuiver betonpuin < 50cm (gewapend of ongewapend) EAC 17.01.01
- zuiver betonpuin > 50cm (gewapend of ongewapend) EAC 17.01.01
- zuiver mengpuin < 50cm EAC 17.01.07
- zuiver mengpuin > 50cm

Vraag naar onze prijzen!

Afhaling puingranulaten

Gebroken betonpuin
- Betongranulaat 0/6,3
- Betongranulaat 0/20
- Betongranulaat 0/40
- Betongranulaat 4/20
- Betongranulaat 20/63

Gebroken mengpuin
- Mengpuingranulaat 0/40
- Mengpuingranulaat 0/56

Zeefzand
- Zeefzand betonpuin & metselwerk

Vraag naar onze prijzen!

Technische fiche"s te raadplegen op:
http://extranet.copro.eu/nl/Sheets?SearchString=vacomet